Polityka Zwrotów

Polityka zwrotów

Anulowanie rezerwacji i wykupionych usług


1.1. Zgodnie z naszą polityką, rezerwacje toru strzeleckiego oraz wykupione usługi, takie jak pakiety strzeleckie, są niepodlegające anulacji i zwrotowi środków.
1.2. Prosimy o dokładne rozważenie i potwierdzenie rezerwacji oraz wyboru usług przed dokonaniem płatności.

Sytuacje losowe


2.1. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych, takich jak awaria sprzętu, siła wyższa lub inne nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z toru strzeleckiego, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
2.2. W takich sytuacjach, firma PH-US Alicja Jóźwiak zobowiązuje się do podjęcia próby znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron.
2.3. Jeśli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią korzystanie z toru strzeleckiego w zarezerwowanym terminie, firma PH-US Alicja Jóźwiak dokona rozmowy z klientem w celu ustalenia nowego dogodnego terminu lub zaoferowania alternatywnej usługi.

Kontakt i rozwiązywanie sporów


3.1. W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości lub sytuacji, które wymagają rozwiązania, zachęcamy klientów do kontaktu z firmą PH-US Alicja Jóźwiak za pośrednictwem adresu e-mail: strzelnica.nowolipsk@gmail.com.
3.2. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie i podejścia do rozwiązania w sposób uczciwy i zgodny z zasadami.

Niniejsza polityka zwrotów obowiązuje od momentu publikacji na stronie internetowej firmy PH-US Alicja Jóźwiak i jest nieodłączną częścią regulaminu rezerwacji toru strzeleckiego oraz wykupionych usług.