Polityka prywatności i RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz RODO

Przetwarzanie danych osobowych


1.1. Firma PH-US Alicja Jóźwiak przetwarza dane osobowe klientów w celu umożliwienia rezerwacji toru strzeleckiego oraz świadczenia usług związanych z działalnością firmy.
1.2. Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
  1.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Cel przetwarzania danych osobowych


2.1. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:

 • Umówienia i potwierdzenia rezerwacji toru strzeleckiego
 • Wysyłki papierowych wersji potwierdzeń rezerwacji lub bonów podarunkowych
 • Komunikacji z klientem w celach związanych z rezerwacjami i świadczonymi usługami
 • Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na firmę PH-US Alicja Jóźwiak

Ochrona danych osobowych


3.1. Firma PH-US Alicja Jóźwiak stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
3.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, które muszą mieć dostęp do tych danych w celu świadczenia usług lub spełnienia obowiązków prawnych.

Przekazywanie danych osobowych


4.1. Dane osobowe klientów nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji rezerwacji lub świadczenia usług (np. dostawcy usług kurierskich w przypadku wysyłki papierowych wersji potwierdzeń rezerwacji lub bonów podarunkowych).
4.2. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zapewnia, że wszyscy odbiorcy danych osobowych działają zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawa klientów związane z danymi osobowymi


5.1. Klienci posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od momentu publikacji na stronie internetowej firmy PH-US Alicja Jóźwiak i jest nieodłączną częścią regulaminu rezerwacji toru strzeleckiego oraz wykupionych usług.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PH-US Alicja Jóźwiak z siedzibą w miejscowości Nowolipsk, ul. Główna 123, 12-345 Nowolipsk, NIP: 6181097212, REGON: 250972442.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z obsługą rezerwacji toru strzeleckiego oraz wykupionych usług, w tym w celu realizacji umów o świadczenie usług, wystawienia faktur oraz kontaktu z klientem w przypadku potrzeby.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji oraz wykupienia usług.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z firmą PH-US Alicja Jóźwiak w celu realizacji umów o świadczenie usług.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów o świadczenie usług oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym podatkowymi.
 7. W celu złożenia skargi lub wyjaśnienia kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z firmą PH-US Alicja Jóźwiak za pośrednictwem adresu e-mail: strzelnica.nowolipsk@gmail.com.

Informacja o wysyłce papierowych wersji potwierdzeń rezerwacji lub bonów podarunkowych

 1. W przypadku wyboru opcji otrzymania papierowej wersji potwierdzenia rezerwacji lub bonu podarunkowego, dane klienta będą wykorzystane wyłącznie w celu dokonania wysyłki.
 2. Firma PH-US Alicja Jóźwiak nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane dostarczone przez klienta, które mogą wpłynąć na niewłaściwe doręczenie przesyłki.
 3. Firma PH-US Alicja Jóźwiak podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłek.

RODO

 1. Firma PH-US Alicja Jóźwiak przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).